หมวกแก๊ป ผ้าพีช ปักโลโก้ JT168 Teansport ปักหน้า-หลัง

หมวกปักโลโก้ JT168 Teansport ปักด้านหน้าและด้านหลัง ใช้หมวกผ้าพีช หางหมวกบัคเคิลเหล็ก ปักด้วยไหมปักสีเหลืองทอง นำไปใช้งานภายในองค์กร


ส่วนประกอบของหมวก

ปีกหมวก (Brim):
หุ้มด้วยด้วยผ้าพีช
กลีบหมวก (Panel):
ลักษณะเป็นหมวกผ้าเต็มใบ มี 6 กลีบ
หางหมวก (Fasteners):
บัคเคิ้ลเหล็ก
กระดุมหมวก (Button):
หุ้มด้วยผ้าตามสีหมวก
ปักโลโก้ ด้านหน้า (Pin cap):
JT168 Teansport
ปักชื่อ ด้านหลัง
We are Unlimited