หมวกวิ่ง เป็นหมวกเปิดหัว ที่สวมใส่แบบ ครึ่งหัว สำหรับผู้ที่ชอบออกกำลังกายกลางแจ้งหรือผู้ที่กำลังจะจัดกิจกรรมเกี่ยวกับงานวิ่งออกกำลังกายต่างๆ หมวกวิ่ง เหมาะเป็นของแจกหรือของจำหน่ายภายในงานที่ทุกคนจะให้ความสนใจ ใช้เป็นแบบหมวกเปล่า หรือนำมาปักชื่อ ปักโลโก้ เพื่อสร้างคุณค่าและการจดจำก็ดีไม่ใช่น้อย