Home หมวกตาข่าย หมวกปัก หมวกปักชื่อ หมวกตายข่าย ปักชื่อ FUSION TEAM
หมวกปักชื่อ หมวกต่ายข่าย ปักชื่อ FUSION TEAMหมวกปักชื่อ หมวกต่ายข่าย ปักชื่อ FUSION TEAM
หมวกปักชื่อ หมวกต่ายข่าย ปักชื่อ FUSION TEAM
หมวกปักชื่อ หมวกต่ายข่าย ปักชื่อ FUSION TEAM
หมวกปักชื่อ หมวกต่ายข่าย ปักชื่อ FUSION TEAM

หมวกปักชื่อ หมวกตายข่าย ปักชื่อ FUSION TEAM

หมวกปักชื่อ โดยใช้หมวกตาข่าย ปักชื่อ FUSION TEAM หมวกด้านหน้าใช้พื้นสีดำ รองด้วยฟองน้ำนิ่ม ด้านหลังเป็นตาข่ายสีขาว สามารถระบายอากาศได้ดี เหมาะใส่ออกกำลังกาย


ส่วนประกอบของหมวก

ปีกหมวก (Brim):
มีลักษณะแข็งและหุ้มด้วยฟองน้ำนุ่ม
กลีบหมวก (Panel):
ด้านหน้าเป็นผ้าหุ้มฟองน้ำนุ่ม ด้านหลังเป็นตาข่ายระบายอากาศ
หางหมวก (Fasteners):
แบบกระดุม 2 แถว
กระดุมหมวก (Button):
หุ้มด้วยผ้าตามสีหมวก
ปักชื่อ (Pin cap):
FUSION TEAM

แชร์หมวกใบนี้ไปยัง: