หลังจากโอนเงินแล้วกรุณแจ้งโอนเงินมาที่

“E-mail : oglepincap@gmail.com”

และต้องระบุชื่อผู้ติดต่อหรือชื่อบริษัท พร้อมเบอร์โทร

เพื่อให้เราสามารถติดต่อกลับได้