หมวกบักเก็ต ปักชื่อ เต็มหน้าหมวก

หมวกบักเก็ต สีดำ ปักข้อความเต็มหน้าหมวก ใช้ไหมปักสีขาวตัดกับหมวกสีดำ ปักหมวก ออกมาดูเรียบง่าย ขนาดข้อความใหญ่กำลังดีปักได้เต็มหน้าหมวก สนใจปักหมวกหรืออยากให้เราช่วยออกแบบงานปักให้ติดต่อทางร้านได้เลยค่ะ