Tag Archives: หมวกกุ้ยเล้ย

หมวกกุ้ยเล้ย หมวกของคนจีนต้นตำรับ (มีVDO)

ไทยจีน จีนไทย ถือเป็นประเทศที่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมาอย่างยาวนาน โดยจีนได้นำความหลากหลายทางประเพณีและวัฒนธรรมเข้ามาอย่างต่อเนื่อง จนเข้าสู่ช่วงสมัยเมื่อ 70 กว่าปีที่แล้ว ชาวจีนลี้ภัยเข้ามาตั้งถิ่นฐานทำมาหากินในประเทศไทย ได้มีการนำไม้ไผ่มาสานเป็นหมวกไว้ใช้เองเรียกว่า " หมวกกุ้ยเล้ย " เดิมทีคนจีนเรียกว่า...