ปักหมวกพรีเมี่ยม หมวกแก๊ปผ้าพีช ปักโลโก้ โรงเรียนฤกษบุตร์

หมวกสั่งปัก โลโก้ โรงเรียนฤกษบุตร์ หมวกใบสีขาว เวลาที่นักเรียนออกไปทัศนศึกษาด้านนอกโรงเรียนทำให้สังเกตุกลุ่มนักเรียนได้ง่าย และเป็นการโปรโมทโรงเรียนให้เป็นที่รู้จักได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้นยังสร้างภาพลักษณ์ที่น่าจดจำกับผู้พบเห็นอีกด้วย


ส่วนประกอบของหมวก

ปีกหมวก (Brim):
หุ้มด้วยด้วยผ้า
กลีบหมวก (Panel):
ลักษณะเป็นหมวกผ้าเต็มใบ มี 6 กลีบ
หางหมวก (Fasteners):
ซิปเลื่อนพลาสติก
กระดุมหมวก (Button):
หุ้มด้วยผ้า
ชนิดของผ้า (Fabric):
ผ้าพีช
ปักหมวกโลโก้ (Pin cap):
โรงเรียนฤกษบุตร์