ปักหมวก หมวกแก๊ปผ้าพีช ปักโลโก้ JCS Lure Handmade

หมวกสั่งปัก หมวกแก๊ปผ้าพีช โลโก้ JCS Lure Handmade ใส่บังแสงแดดที่ส่องเข้าตาได้เป็นอย่างดี ขณะทำกิจกรรมเคลื่อนไหวกลางแจ้ง เช่น การตีเหยื่อปลอม ปักโลโก้ 1 จุดที่ปีกหมวกด้านหน้า


ส่วนประกอบของหมวก

ปีกหมวก (Brim):
หุ้มด้วยด้วยผ้า
กลีบหมวก (Panel):
ลักษณะเป็นหมวกผ้าเต็มใบ มี 6 กลีบ
หางหมวก (Fasteners):
ซิปเลื่อนพลาสติก
กระดุมหมวก (Button):
หุ้มด้วยผ้า
ชนิดของผ้า (Fabric):
ผ้าพีช
ปักหมวกโลโก้ (Pin cap):
JCS Lure Handmade