หมวกแก๊ป ผ้าดีวาย ปักชื่อ กรมทางหลวงชนบท

หมวกปักชื่อ กรมทางหลวงชนบท ใช้หมวกผ้าดีวายสีเหลือง หมวกระบายอากาศได้ดี ด้านหลังหมวกเป็นสายรัดแบบตีนตุ๊กแก ใช้ในงานกิจกรรมต่างๆภายในองค์กร


ส่วนประกอบของหมวก

ปีกหมวก (Brim):
หุ้มด้วยผ้าดีวาย
กลีบหมวก (Panel):
ลักษณะเป็นหมวกผ้าเต็มใบ มี 6 กลีบ
หางหมวก (Fasteners):
ตีนตุ๊กแก
กระดุมหมวก (Button):
หุ้มด้วยผ้าตามสีหมวก
ปักชื่อ (Pin cap):
กรมทางหลวงชนบท