Home หมวกผ้าพีช หมวกปัก บัคเคิ้ลเหล็ก หมวกผ้าพีช ปักชื่อ ทีมงาน อยู่ไม่นาน รำคาญแน่นอน
หมวกปักชื่อ-หมวกผ้าพีช-cotton-ปักชื่อทีม-1หมวกปักชื่อ-หมวกผ้าพีช-cotton-ปักชื่อทีม-3หมวกปักชื่อ-หมวกผ้าพีช-cotton-ปักชื่อทีม-4หมวกปักชื่อ-หมวกผ้าพีช-cotton-ปักชื่อทีม-05
หมวกปักชื่อ-หมวกผ้าพีช-cotton-ปักชื่อทีม
หมวกปักชื่อ-หมวกผ้าพีช-cotton-ปักชื่อทีม-1
หมวกปักชื่อ-หมวกผ้าพีช-cotton-ปักชื่อทีม-3
หมวกปักชื่อ-หมวกผ้าพีช-cotton-ปักชื่อทีม-4
หมวกปักชื่อ-หมวกผ้าพีช-cotton-ปักชื่อทีม-05

หมวกผ้าพีช ปักชื่อ ทีมงาน อยู่ไม่นาน รำคาญแน่นอน

หมวกปักชื่อ โดยใช้หมวกผ้าพีช แบบสายรัดบัคเคิลเหล็ก ปักชื่อ ” ทีมงาน อยู่ไม่นาน รำคราญแน่นอน ” ปักหมวก ด้านหน้า 1 จุด ใช้เป็นหมวกทีมในงานกิจกรรม


ส่วนประกอบของหมวก

ปีกหมวก (Brim):
หุ้มด้วยด้วยผ้าพีช
กลีบหมวก (Panel):
ลักษณะเป็นหมวกผ้าเต็มใบ มี 6 กลีบ
หางหมวก (Fasteners):
บัคเคิ้ลเหล็ก
กระดุมหมวก (Button):
หุ้มด้วยผ้าตามสีหมวก
ปักชื่อ (Pin cap):
ทีมงาน อยู่ไม่นาน รำคราญแน่นอน

แชร์หมวกใบนี้ไปยัง: