หมวกบักเก็ต ปักโลโก้ Coco Shabu

หมวกปักโลโก้ 1 ตำแหน่งโดยใช้หมวกบักเก็ต สีดำ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมภายในร้าน ให้ลูกค้าได้ร่วมสนุกและรับของแจกเป็นของที่ระลึกจากทางร้าน