หมวก คือ อะไร

หมวก คือ เป็นสิ่งที่ใส่สวมใส่บนศีรษะเพื่อจุดประสงค์ต่าง ๆ เช่นใส่เพื่อป้องกันสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง เช่น แสงแดด ฝน เพื่อเฉลิมฉลองหรือเหตุจำเป็นเกี่ยวกับศาสนา เพื่อความปลอดภัย หรือเพื่อประดับเป็นแฟชั่น ในอดีต หมวกใช้บ่งบอกสถานะทางสังคม ในทางการทหาร ใช้หมวกเพื่อแสดงถึงชาติ ตำแหน่ง และ/หรือ ยศของทหารนายนั้น ๆ

ประเภทของหมวก
หมวกตามลักษณะรูปทรง
1. หมวกแก๊ป
2. หมวกปีก

หมวกตามอาชีพ
1. หมวกพยาบาล
2. หมวกวิศวกร
3. หมวกนักมายากล
4. หมวกไอ้โม่ง
5. หมวกทหาร หรือ หมวกตำรวจ
6. หมวกนักบิน
7. หมวกคาวบอย

แหล่งที่มา : https://th.wikipedia.org/wiki/หมวก

สนใจปักหมวกกับเรา สอบถามและให้คำปรึกษาฟรี

Add Line ID : @oglepincap